Brahma club Nederland
Brahma club

Brahma club

Brahmaclub Nederland is op 14 juni 1986 ontstaan uit de opsplitsing van de toenmalige BCL-club (Brahma-Cochin-Langshanclub). De club heeft de belangrijke taak om in Nederland de Brahma, die we beschouwen als levend cultuurgoed, voor de toekomst te behouden en te verbeteren.

Ook in het buitenland telt de club een aantal leden die zich actief met de fokkerij bezig houden. Het ledental van de club bedraagt momenteel ongeveer 150 leden, bestaande uit fokkers, liefhebbers en sympathisanten.

Jaarlijks zijn er de volgende activiteiten:

  • 2x per jaar een bijeenkomst, in het voorjaar en het najaar, waarbij in het voorjaar de Brahmadag, een bespreking van specifieke raskenmerken- en problemen.
  • In het najaar is er de jongdierenkeuring waarbij de fokkers voor aanvang van het tentoonstellingsseizoen hun nieuwe fokproducten laten zien en met elkaar vergelijken. Het geheel in een als prettig en gemoedelijk te omschrijven sfeer, geheel passend bij het karakter van de Brahma.
  • 2x per jaar een clubblad “Brahmanieuws” met uitnodigingen voor de bovengenoemde activiteiten en o.a. verslagen van keuringen en informatie over allerhande zaken die te maken hebben met de Brahma.
  • Jaarlijks een clubshow, welke in de regel ondergebracht wordt bij één van de grotere landelijke tentoonstellingen in Nederland.
  • Op elke tentoonstelling worden onder bepaalde voorwaarden prijzen beschikbaar gesteld.
  • Contacten met buitenlandse zusterverenigingen, waarbij getracht wordt door samenwerking en overleg de basis voor het ras te verbeteren. Onder andere gebeurt dit door uitwisseling van fokmateriaal.

Het clubsecretariaat is te bereiken onder het e-mail adres:  brahmavoorst@gmail.com. en telefoonnummer:0575-502510. Het postadres is: Kleine Enkweg12. 7383DC Voorst.