Brahma club Nederland
Catalogus Kleindierenshow Midden Veluwe 2018

Catalogus Kleindierenshow Midden Veluwe 2018

BRAHMA GROOT

Keurmeester: I.S. Meester(C)

Meerzomig patrijs
Haan jong
94 ZG 460 S.W.G. Visser
90 V 461 A. Cuijpers
00 O 462 D. Brouwer
Hen jong
93 ZG 463 S.W.G. Visser
91 G 464 A. Cuijpers
91 G 465 A. Cuijpers
93 ZG 466 D. Brouwer
94 ZG 467 D. Brouwer
91 G 468 W. Gerritsen
00 O 469 M. Rechterschot
92 G 470 L. van Roy
93 ZG 471 D. Brouwer
96 F 472 L. van Roy
00 O 473 W. Gerritsen
00 O 474 W. Gerritsen
94 ZG 475 D. Brouwer
93 ZG 476 L. van Roy
92 G 477 M. Rechterschot
92 G 478 S.W.G. Visser

Meerzomig blauwpatrijs
Haan oud
00 0 479 W. Gerritsen
Hen oud
DIS 480 W. Gerritsen
Hen jong
94 ZG 481 L. van Roy
93 ZG 482 L. van Roy
93 ZG 483 L. van Roy
93 ZG 484 S.W.G. Visser
93 ZG 485 D. Brouwer
92 G 486 D. Brouwer

Meerzomig zilverpatrijs
Haan jong
95 ZG 487 L. van Roy
94 ZG 488 W. Bril
94 ZG 489 L. van Roy
93 ZG 490 W. Bril
93 ZG 491 A. Cuijpers
00 0 492 D. Brouwer
91 G 493 W. Bril
Hen jong
94 ZG 494 L. van Roy
92 G 495 S.W.G. Visser
92 G 496 W. Bril
93 ZG 497 L. van Roy
93 ZG 498 L. van Roy
95 ZG 499 L. van Roy
94 ZG 500 A. Cuijpers
00 0 501 D. Brouwer
92 G 502 W. Bril
93 ZG 503 A. Cuijpers
96 F 504 A. Cuijpers
92 G 505 W. Bril
93 ZG 506 D. Brouwer
92 G 507 W. Bril

Goudberken
Hen jong
94 ZG 508 S.W.G. Visser
91 G 509 S.W.G. Visser

Berken
Haan jong
90 V 510 M. Linskens
Hen jong
94 ZG 511 M. Linskens

Keurmeester: H. van Olst(C)

Wit zwartcolumbia
Hen oud
ABS 512 M. Rechterschot
95 1ZG 513 P. Kuijs
94 ZG 514 P. Kuijs
Haan jong
93 ZG 515 J. Bax
93 3ZG 516 M. Linskens
96 1F 517 M. Rechterschot
94 2ZG 518 M. Linskens
92 G 519 J. Bax
92 G 520 S.W.G. Visser
93 ZG 521 D. Brouwer
95 3ZG 523 M. Linskens
94 ZG 524 M. Linskens
94 5ZG 525 S.W.G. Visser
93 ZG 526 M. Rechterschot
96 1F 527 J. Bax
94 4ZG 528 D. Brouwer
96 2F 529 M. Linskens
93 ZG 530 P. Kuijs

Wit blauwcolumbia
Haan jong
93 2ZG 531 J. Bax
94 1ZG 532 M. Linskens
93 ZG 533 S.W.G. Visser
Hen jong
96 1F 534 D. Brouwer
94 ZG 535 S.W.G. Visser
95 ZG 536 M. Linskens
94 ZG 537 J. Bax
95 ZG 538 D. Brouwer
93 ZG 539 M. Rechterschot
96 2F 540 J. Bax
95 3ZG 541 J. Bax

Buff zwartcolumbia
Haan jong
00 O 542 S.W.G. Visser
00 0 543 D. Brouwer
92 G 544 S.W.G. Visser
93 1ZG 545 S.W.G. Visser
Hen jong
93 ZG 546 P. Kuijs
92 G 547 Jim Bril
93 ZG 548 M. Rechterschot
92 G 549 D. Brouwer
92 G 550 S.W.G. Visser
94 3ZG 551 D. Brouwer
92 G 552 S.W.G. Visser
96 1F 553 M. Rechterschot
93 ZG 554 Jim Bril
93 ZG 555 D. Brouwer
94 2ZG 556 Jim Bril
93 ZG 557 Jim Bril
92 G 558 M. Rechterschot

Buff blauwcolumbia
Haan jong
00 0 559 D. Brouwer
92 G 560 M. Rechterschot
92 1G 561 S.W.G. Visser
Hen jong
92 G 562 Jim Bril
93 1ZG 563 Jim Bril

Zwart witgepareld
Hen oud
94 1ZG 564 W. Gerritsen
92 G 565 W. Gerritsen
92 G 566 W. Gerritsen
00 O 567 W. Groote Schaarsberg
Haan jong
91 G 568 W. Groote Schaarsberg
ABS 569 Matthijs Lenderink
Hen jong
92 G 570 Matthijs Lenderink
92 G 571 W. Gerritsen
94 2ZG 572 W. Groote Schaarsberg
92 G 573 Matthijs Lenderink
96 1F 574 W. Groote Schaarsberg

Keurmeester: A. Meester(B)

wit
Hen jong
93 ZG 575 W. Bril
Haan oud
94 1ZG 576 W. Bril
92 G 577 W. Bril
Hen jong
91 G 578 W. Bril
95 1ZG 579 W. Bril

Zwart
Haan jong
91 G 580 W. Groote Schaarsberg
93 ZG 581 J. Breden
95 1ZG 582 J. Breden
Hen jong
95 2ZG 583 W. Groote Schaarsberg
92 G 584 W. Groote Schaarsberg
90 V 585 W. Gerritsen
93 ZG 586 J. Breden
96 1F 587 W. Groote Schaarsberg

Blauw
Hen oud
93 ZG 588 J. Breden
Haan jong
94 ZG 589 W. Groote Schaarsberg
00 O 590 J. Breden
Hen jong
93 2ZG 591 W. Groote Schaarsberg
92 G 592 J. Breden
96 1F 593 W. Groote Schaarsberg
92 G 594 J. Breden
93 3ZG 595 W. Groote Schaarsberg

Koekoek
Hen oud
92 G 596 J. Breden
90 V 597 W. Gerritsen
00 O 598 W. Gerritsen
Haan jong
93 ZG 599 W. Groote Schaarsberg
91 G 600 J. Breden
92 G 601 J. Breden
96 1F 602 W. Groote Schaarsberg
Hen jong
00 O 603 W. Gerritsen
00 O 604 W. Gerritsen
93 ZG 605 J. Breden
93 ZG 606 W. Groote Schaarsberg
92 G 607 W. Gerritsen
93 ZG 608 W. Groote Schaarsberg
95 1ZG 609 J. Breden
94 2ZG 610 W. Gerritsen
94 3ZG 611 W. Gerritsen

Brahma, AOC

Keurmeester: I.S. Meester(C)

Blauwtarwe
Hen jong
92 G 612 B. Beekhuis

Meerzomig isabelpatrijs
Hen oud
90 V 613 M. Rechterschot
Haan jong
91 G 614 M. Rechterschot
Hen jong
92 G 615 B. Beekhuis
93 ZG 616 M. Rechterschot
93 ZG 617 B. Beekhuis
90 V 618 H. Maar
00 O 619 H. Maar
93 ZG 620 M. Rechterschot

Zalmkleur blauwgetekend
Haan oud
94 ZG 621 M. Rechterschot
Hen jong
00 O 622 M. Rechterschot

Isabelkwartel
Hen jong
91 G 623 E. van Werven
94 ZG 624 E. van Werven
ABS 625 E. van Werven

Blauwberken
Hen jong
92 G 626 S.W.G. Visser

Zilver zwartgezoomd
Haan jong
00 O 627 W. Gerritsen
Hen jong
00 O 628 W. Gerritsen
00 O 629 W. Gerritsen

Parelgrijs koekoek
Hen oud
DIS 630 Matthijs Lenderink
91 G 631 Matthijs Lenderink
Haan jong
90 V 632 Matthijs Lenderink
Hen jong
93 ZG 633 Matthijs Lenderink
90 V 634 Matthijs Lenderink
93 ZG 635 M. Rechterschot

BRAHMA, VK

Keurmeester: R.A.Th. Siemes(A)

Koekoek geelpatrijs
Haan jong
5 636 W. Gerritsen
Hen jong
4 637 W. Gerritsen

Mz. blauwzilverpatrijs
Hen jong
6 638 W. Bril
7 639 W. Bril
4 640 S.W.G. Visser
5 641 D. Brouwer

Mz. parelgr zilverpatr
Haan jong
5 642 W. Bril
Hen jong
6 643 W. Bril
7 644 W. Bril

Isabel tarwe
Hen oud
2 645 W. Gerritsen
Haan jong
2 646 W. Gerritsen
Hen jong
2 647 W. Gerritsen

BRAHMA KRIEL

Keurmeester: R.A.Th. Siemes(A)

Meerzomig patrijs
Hen jong
ABS 916 A.A. Heerdink
ABS 917 A.A. Heerdink

Meerzomig blauwpatrijs
Hen jong
ABS 918 A.A. Heerdink
ABS 919 A.A. Heerdink

Meerzomig zilverpatrijs
Haan jong
95 ZG 920 Brahma Farm
95 1ZG 921 R. Linders
ABS 922 A.A. Heerdink
93 ZG 923 Brahma Farm
Hen jong
ABS 924 A.A. Heerdink
95 1ZG 925 R. Linders

Goudberken
Hen jong
96 1F 926 L. Linders

Berken
Hen jong
ABS 927 A.A. Heerdink
94 1ZG 928 L. Linders
ABS 929 A.A. Heerdink

Wit zwartcolumbia
Haan jong
96 1F 930 M.G. Maathuis
ABS 931 A.A. Heerdink
93 ZG 932 M.G. Maathuis
Hen jong
93 ZG 933 R. Linders
96 2F 934 M.G. Maathuis
96 1F 935 M.G. Maathuis
ABS 936 A.A. Heerdink
95 ZG 937 R. Linders
93 ZG 938 M.G. Maathuis
94 ZG 939 M.G. Maathuis

Wit blauwcolumbia
Hen jong
94 1ZG 940 R. Linders

Buff zwartcolumbia
Haan jong
92 1G 941 W.D.G. de Wit
Hen jong
93 ZG 942 W.D.G. de Wit
92 G 943 W.D.G. de Wit
95 ZG 944 W.D.G. de Wit
96 1F 945 W.D.G. de Wit

Zwart
Haan jong
92 G 946 J. Breden
93 1ZG 947 W. Gerritsen
Hen jong
92 G 948 J. Breden
93 ZG 949 W. Gerritsen
96 1F 950 J. Breden

BRAHMA KRIEL, AOC

Keurmeester: R.A.Th. Siemes(A)

Blauw
Hen jong
90 V 951 W. Gerritsen

Koekoek
Haan oud
93 1ZG 952 J. Breden
Hen oud
96 1F 953 J. Breden
Haan jong
92 G 954 J. Breden
Hen jong
94 1ZG 955 J. Breden

BRAHMA KRIEL, VK

Keurmeester: R.A.Th. Siemes(A)

Mz. blauwzilverpatrijs
Haan jong
ABS 956 A.A. Heerdink
7 957 L. Linders
Hen jong
6 958 Brahma Farm
7 959 L. Linders
8 960 L. Linders
93 ZG 961 Brahma Farm