Brahma club Nederland
Wit blauwcolumbia

Wit blauwcolumbia

Grote Brahma wit blauwcolumbia haan
Grote Brahma wit blauwcolumbia hen

Kleur en tekening van haan en hen
De veren vertonen hetzelfde tekeningpatroon als bij wit zwartcolumbia. De zwarte kleur van de columbiatekening is hier vervangen door helder en zo gelijkmatig mogelijk blauw.

Ernstige fouten bij haan en hen
Geheel als aangegeven bij wit zwartcolumbia.

Fouten bij haan en hen
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend, bovendien de aanwezigheid van geheel zwarte of gedeeltelijk zwarte veerpartijen in
het blauw; verder veel te donkere of veel te lichte kleur blauw.